Kort fortalt

Med fokus på kulturmødet vil uddannelsen give dig viden om, hvordan din egen kulturelle baggrund spiller ind i arbejdet med børn og unge af anden etnisk baggrund. Efter uddannelsen kan du inddrage barnet/den unge i et samarbejde om integration i dansk kultur. Du lærer at samarbejde med barnet/den unge for at fremme dennes mentale sundhed og genkende eventuelle sorg, traume og krisereaktioner.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
48600 - Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

Målgruppe: Det pædagogiske arbejdsområde, dvs. døgntilbud, herunder familiepleje. Dvs. at målgruppen er familieplejere og øvrige pædagogiske medarbejdere, som fx pædagogmedhjælpere.

Beskrivelse:
Deltageren kan i samråd med barnet/den unge og dets familie aktivt fremme inklusion og modvirke marginaliseringsprocesser i skole, fritid og eget netværk.
Deltageren kan i hverdagen, gennem en ressourcefokuseret indsats inddrage barnet/den unge i dansk kultur, herunder udfolde mangfoldigheden af synspunkter, holdninger og værdier i et demokratisk samfund så som betydningen af ligestilling og støtte barnet/den unge i gængse omgangsformer.
Som led i barnets/den unges integrationsproces og identitetsdannelse medvirker deltageren til, at barnet/den unge øger sine muligheder og handlekompetencer i det danske samfund.
Deltageren kan arbejde relationelt for, i samarbejde med barnet/den unge, at fremme dennes mentale sundhed herunder genkende eventuelle sorg-, traume- og krisereaktioner.
Deltageren kan med viden om forskellige kulturelle baggrunde og værdier reflektere over egen kulturelle for- og selvforståelse med henblik på at anerkende og håndtere barnets/den unges situation.

Fagnummer: 48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50