Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du observere forandringer i adfærden hos ældre borgere. Du lærer om fysiske/psykiske symptomer på angst og depression hos ældre og bliver bevidst om betydningen af egne holdninger i forhold til at arbejde med ældre mennesker med angst og depression.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
47261 - Angst og depression hos ældre

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig især til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og på plejecentre og kan desuden være relevant for eksempelvis social- og sundhedsassistenter ansat i socialpsykiatrien.

Beskrivelse: Deltageren kan genkende de fysiske og psykiske symptomer på angst og depression hos ældre og kan se forskel på angst, depression og tilgrænsende diagnoser.

Deltageren kan observere forandringer i adfærden hos den ældre med angst eller depression og eksempelvis bidrage til at forebygge selvmord ved at videregive observationerne til relevante faglige samarbejdspartnere.

Deltageren er bevidst om betydningen af egne holdninger til pleje og behandling af ældre mennesker med angst og depression og kan samarbejde med de pårørende omkring indsatsen.

Fagnummer: 47261 Angst og depression hos ældre Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25