Kort fortalt

Uddannelsen ruster dig til arbejdet som værkstedsassistent, så du kan yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet og arbejdsevne. Du lærer blandt andet at planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte samt at arbejde med mål for det pædagogiske arbejde.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
44855 - Arbejdet som værkstedsassistent

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder som værkstedsassistenter eksempelvis på beskyttede værksteder og aktivitetstilbud.

Beskrivelse: Med afsæt i den enkelte borgers ønsker og forudsætninger kan deltageren planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte.

På baggrund af forståelse for borgernes fysiske, psykiske og sociale handicap kan deltageren yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet, kommunikation og arbejdsevne. I det arbejde kan deltageren reflektere over egne reaktionsmønstres betydning i samspillet med borgerne.
Deltageren er bekendt med relevant lovgivning i forhold til arbejdspladsens funktion og kan handle i overensstemmelse hermed, herunder bidrage til udviklingen af arbejdspladsen.

Desuden kan deltageren i samarbejde med kolleger bidrage til opstilling af pædagogiske mål og metoder i handleplaner for borgerne samt deltage i arbejdet med dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde.

Fagnummer: 44855 Arbejdet som værkstedsassistent Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 10.011,25