Kort fortalt

Deltageren får viden om deeskalerende kommunikation i arbejdet med borgere med sindslidelser, således at deltageren kan bidrage til at forebygge og nedtrappe konflikter og dermed medvirke til nedbringelse af tvang. Deltageren bliver endvidere trænet i at anvende deeskalerende kommunikationsteknikker.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
48703 - Deeskalerende kommunikation

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter der arbejder med borgere med sindslidelser indenfor behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, ældrepleje og lignende.

Beskrivelse: Deltageren har viden om deeskalerende kommunikation og kan ud fra en relations- og individorienteret tilgang i arbejdet med borgere med sindslidelser:

vurdere behovet for deeskalerende kommunikation med henblik på nedbringelse af tvang
forebygge konflikter eller risiko for eskalering i konfliktfyldte situationer ved at anvende deeskalerende kommunikation

Deltageren kender de kommunikative deeskalerende teknikker og har trænet anvendelsen af disse.

Fagnummer: 48703 Deeskalerende kommunikation Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50