Kort fortalt

Med afsæt i tidligere erfaringer, får du yderligere viden om didaktiske modeller, pædagogiske principper og læreprocesser, der styrker dine kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, som målrettet understøtter udvikling af barnet/den unge/den voksne.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
47941 - Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er pædagogiske assistenter med erfaringer inden for almen- eller specialområdet.

Beskrivelse:
Deltagerne kan i samarbejde med barnet/den unge eller voksne udarbejde mål samt inddrage den enkeltes læringsforudsætninger i de didaktiske overvejelser
Deltagerne kan anvende forskellige pædagogiske principper der fremmer en vellykket læreproces
Deltagerne kan beskrive og dokumentere pædagogiske aktiviteter samt begrunde tilrettelæggelsen af disse aktiviteter
Deltagerne kender betydningen af rammefaktorer og kan anvende denne viden til at vurdere hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer læring i relation til en given pædagogisk aktivitet
Deltagerne kan anvende konkrete og hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder med henblik på at vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.

Fagnummer: 47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00