Kort fortalt

Efter uddannelsen har du viden om, hvilke læringsmuligheder digitale redskaber giver til asynkron kommunikation, vejledning og feedback til SOSU/PAU-elever i oplæringen i praksis. Samtidig kan du anvende udvalgte digitale redskaber til kommunikation, vejledning og feedback.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
20813 - Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU

Målgruppe: Uddannelsen er målrettet pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der har basisuddannelsen som oplæringsvejleder for SOSU/PAU-elever eller tilsvarende efteruddannelse, samt erfaring med oplæring af SOSU/PAU-elever i praksis.

Beskrivelse: Deltageren kan:

redegøre for læringsmuligheder med digitale redskaber.
identificere samt vurdere elevens og egne forudsætninger for at anvende digitale redskaber i vejledningen af SOSU/PAU-elever.
med udgangspunkt i oplæringsmålene for SOSU/PAU-elever anvende digitale redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere asynkron kommunikation, vejledning og feedback, der fremmer elevens refleksion og læring.

Fagnummer: 20813 Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50