Kort fortalt

Efter endt uddannelse kan du anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Herunder opnår du viden om dit dokumentationsansvar og borgerens rettigheder ved dokumentation via digitale enheder.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
49655 - Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. der i deres daglige arbejde skal dokumentere via digitale enheder i primærsektoren.

Beskrivelse: Deltageren:

kan i det daglige arbejde anvende digitale enheder så som smartphone, tablet o.l. til løsning af relevante opgaver i dokumentationssystemet.
har kendskab til relevant lovgivning, lokale retningslinjer samt eget ansvar og kan i overensstemmelse hermed dokumentere i dokumentationssystemet via digitale enheder f.eks. oprette og føre borgerens journal samt trække relevant data vedr. borgeren.
kan anvende digitale dokumentationssystemer til at sikre mono— og tværprofessionel kommunikation og samarbejde om borgeren.

Fagnummer: 49655 Dokumentation via digitale enheder i primærsektor Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75