Kort fortalt

Uddannelsen giver forståelse af Fælles Sprog III som en ny fælles metode for dokumentation og udveksling af data på det kommunale social og sundhedsområde. Uddannelsen sætter fokus på en helhedsorienteret faglig styring således borgeren oplever kvalitet, sammenhæng og aktive borgermål.Du lærer at dokumentere ud fra de begreber der ligger til grund for kommunikation mellem myndighed og tværfaglige samarbejdspartnere. Du lærer at anvende klassifikationer og strukturerede data.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
48570 - Faglig styring og dokumentation i FS III

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, m.fl. der anvender Fælles Sprog III i deres daglige arbejde på social og sundhedsområdet.

Beskrivelse:
Deltageren kan forstå og anvende Fælles Sprog III`s tilgange og metoder til faglig styring og dokumentation inden for eget fag og funktionsområde i overensstemmelse med lovgivning og lokale kompetenceprofiler.
Deltageren kan bidrage relevant til ajourføring af dokumentationen i Fælles Sprog III med henblik på at sikre aktuel information om borgerens situation på tværs af faggrupper og sektorer.
Deltageren forstår at Fælles Sprog III´s faglige tilgang hviler på et helhedssyn, borgerens selvbestemmelse og aktive deltagelse.
Deltageren kan vurdere borgerens helbredstilstande og funktionsevne tilstande samt dokumentere med afsæt i Fælles Sprog III´s tilstandspræcisering og forventet tilstand.
Deltageren kan dokumentere udførelse af indsats og opfølgning af borgerens helbredstilstand og funktionsevne tilstand.
Deltageren kan systematisk dokumentere ændringer i hverdagsobservationer hos borgeren med henblik på tidlig tværfaglig indsats.

Fagnummer: 48570 Faglig styring og dokumentation i FS III Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25