Kort fortalt

På uddannelsen får du kompetencer til at administrere psykofarmaka. Du får øget viden om medicinens virkninger og bivirkninger samt om farmakokinetik og farmakodynamik, således at du kan observere borgeren/patienten og handle hensigtsmæssigt på eventuelle forgiftningstilstande. Du får ligeledes viden om medicinpædagogik i forhold til compliance.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
48102 - Farmakologi i psykiatrien

Målgruppe: Uddannede social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor samt det psykiatriske område. Det anbefales, at kursisten har erfaring fra arbejde med borgere/patienter med psykisk sygdom samt kompetencer svarende til medicinadministration I.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage medicinadministration af psykofarmaka på baggrund af tidligere erhvervet viden og erfaring i arbejdet med borgere/patienter med psykisk sygdom.

Deltageren kan:

inddrage sin øgede forståelse af psykofarmakas virkning, bivirkning, interaktion og indikation i den specifikke sygepleje til borgeren / patienten med en psykisk lidelse.
observere medicinens påvirkning af patienten/borgeren ud fra erhvervet viden om farmakokinetik, farmakodynamik, samt den generelle farmakologi i forhold antipsykotika, antidepressiva, lithiumsalte og benzodiazepiner (anxiolytika).
handle hensigtsmæssigt på medicinudløste forgiftningstilstande samt reagere på symptomer på medicinmisbrug gennem anvendelse af viden om de farmakologiske begreber agonist og antagonist, herunder diverse antidoter.
anvende netbaserede databaser på et udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration med fokus på f.eks. interaktioner
handle hensigtsmæssigt i henhold til gældende lovgivning på området herunder tvangsmedicinering
kende vejledninger for specifikke præparater, og handle på afvigelser fra vedtagne standarder, f.eks. udtrapningsplaner

Derudover har deltageren kendskab til medicinpædagogik i forhold til compliance. Deltageren kan endvidere sygeplejefagligt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Fagnummer: 48102 Farmakologi i psykiatrien Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75