Kort fortalt

Deltageren kan indgå i samarbejdet med brugere og øvrige samarbejdspartnere i udarbejdelse, anvendelse, opfølgning og evaluering af individuelle handleplaner ifølge serviceloven.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
40138 - Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

Målgruppe: Medhjælpere på døgninstitutioner, familieplejere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, personlige hjælpere og ledsagere samt klubmedarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren forstår hensigten med handleplaner ifølge serviceloven og kan indgå i arbejdet med at udarbejde brugerens individuelle handleplan og omsætte den til mål for det daglige arbejde. Endvidere kan deltageren anvende, opfølge og indgå i evalueringen af den individuelle handleplan. I alle faser af arbejdet med handleplanen kan deltageren håndtere de etiske aspekter.

Fagnummer: 40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.402,20