Kort fortalt

Deltageren kan efter endt uddannelse tilrettelægge og gennemføre pleje og relevant behandling af inkontinens. Deltageren kan endvidere vejlede borger/patient og kolleger om forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
42932 - Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til social- og sundhedsassistenter inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre og evt. sygehusområdet, samt inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder.

Beskrivelse: Ud fra tidligere erhvervet grundlæggende viden om inkontinens kan deltageren iværksætte relevant pleje og behandling af inkontinens, evt. i et tværfagligt samarbejde. I den forbindelse kan deltageren anvende viden om sygdommes og medicinpræparaters indflydelse på inkontinens.

Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre grundlæggende helhedsorienteret pleje og behandling af inkontinensproblemer, så de i mindst muligt omfang generer borgerens hverdagsliv. I den forbindelse kender deltageren de gængse hjælpemidler samt lovgivningen på området og kan opsøge viden om aktuelle og relevante hjælpemidler. Deltageren kan vejlede og indgå i dialog med borger/patient og kolleger omkring forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering.

Deltageren kan vejlede kolleger i lokale instrukser og kan vurdere egen pleje- og behandlingsindsats mhp. at sikre kvalitet i opgaveløsningen.

Fagnummer: 42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25