Kort fortalt

I uddannelsen lærer du om forskellige funktionsnedsættelser som borgerne i det specialiserede socialområde kan have. Du lærer at samarbejde med borgeren, sådan at han eller hun kan få størst mulig trivsel i sit liv.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
22040 - Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds.

Målgruppe: Nye medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere

Beskrivelse: Deltageren:
får kendskab til det specialiserede socialområde samt specialområdets målgrupper.
tilegner sig viden om forskellige funktionsnedsættelser og kan anvende denne viden i det daglige samarbejde med borgerne.
kan medvirke til at støtte borgerne i at opnå bedst mulig trivsel
kender de gældende love og regler og kan handle i overensstemmelse hermed, ud fra eget ansvars- og kompetence område.
kan handle ud fra gældende lovgivning i forhold til magtanvendelse og kan medvirke til den efterfølgende indberetning.

Fagnummer: 22040 Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50