Kort fortalt

I uddannelsen lærer du at medvirke i forskellige pædagogiske indsatser målrettet borgeren med funktionsnedsættelser.Du lærer at samarbejde med andre faggrupper i indsatserne, og har kendskab til dokumentationspligten i samarbejdet om og med borgeren.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
22032 - Intro, specialiserede socialområde, samarbejde

Målgruppe: Nye medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere

Beskrivelse: Deltageren:
har kendskab til forskellige pædagogiske tilgange og kan anvende dem i samarbejdet med borgeren.
kan medvirke i forskellige pædagogiske indsatser og understøtte den enkelte borger i mestringen af eget liv.
har forståelse for det tværfaglige samarbejde, og forstår egen rolle og kompetence i jobbet samt evner at samarbejde på tværs af fagligheder.
har kendskab til dokumentationspligt og kan anvende relevante redskaber i udførelse af dokumentationspligten.

Fagnummer: 22032 Intro, specialiserede socialområde, samarbejde Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50