Kort fortalt

Ved at deltage i denne uddannelse opnår du kompetencer til at kunne observere på ændringer i sundhedstilstand hos en borger med funktionsnedsættelse.Du lærer om metoder til netværkssamarbejde omkring borgeren samt hvordan du sammen med andre faggrupper kan medvirke til dokumentation om borgerens udvikling.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
22041 - Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats

Målgruppe: Nye medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere

Beskrivelse: Deltageren:
kan medvirke til at observere borgernes almene sundhedstilstand, reagere på ændringer og sammen med borgeren medvirke til at dokumentere disse.
kender til og kan navigere i en kombineret sundhedsfaglig og socialfaglig tilgang i samarbejdet med borgeren
kan indgå i netværkssamarbejde omkring borgeren, for at sikre dennes sundhed og trivsel bedst muligt.
kender egen rolle og kompetence i jobbet og kan medvirke til dokumentation i nødvendigt omfang.

Fagnummer: 22041 Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50