Kort fortalt

Uddannelsens formål er, at deltagerne udvikler en målrettet kontaktpersonfunktion med udgangspunkt i forskellige klientgruppers ressourcer og belastninger under hensyntagen til etiske og juridiske aspekter.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
44329 - Kontaktperson i omsorg og sygepleje

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere, plejere eller personer med tilsvarende kvalifikationer. Herunder personer, der leder organiseringen af kontaktpersonfunktionen, samt personer, der står over for at skulle indføre systemet i dagligt arbejde.

Beskrivelse: Deltagerne kender kravene til personlige og faglige kvalifikationer hos en kontaktperson og kan udføre de opgaver, som funktionen indebærer på den konkrete arbejdsplads. De kan handle i overensstemmelse med de etiske og juridiske aspekter, der knytter sig til funktionen.
De kan samarbejde tværfagligt med borgeren i centrum og medvirke til, at borgeren udvikler livskompetencer til at magte eget liv.
Deltagerne kan analysere, vurdere og evaluere egen rolle i kontaktpersonfunktionen og kvalificere denne i samspil med kolleger og borgere. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende.

Fagnummer: 44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50