Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du påtage dig en koordinerende rolle i det tværfaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren. Du vil have kendskab til metoder til relationel koordinering af det rehabiliterende og helhedsorienterede arbejde med borgerens recovery-proces, hvorved borgerens muligheder for inddragelse i egen proces styrkes. Du kan med fordel tage denne uddannelse sammen med uddannelsen "Recovery som deltagelse i samfundslivet" der bygger videre på samme tankegang.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
49895 - Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere og andre fagpersoner, der fx arbejder på bosteder, i aktivitetstilbud eller i opsøgende tilbud i borgerens eget hjem.

Beskrivelse: Deltageren:

kan træde ind i en koordinerende rolle og hjælpe borgeren med at navigere i de tværfaglige forløb, som borgeren indgår i, med udgangspunkt i viden om tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i socialpsykiatrien.
kan arbejde helhedsorienteret, målfokuseret, metodisk, relationsopbyggende og tværfagligt koordinerende, med afsæt i en helhedsorienteret tilgang og en rehabiliterende arbejdsform.
kan reflektere over sin kommunikation med professionelle aktører, der har en anden faglig baggrund og arbejder ud fra et andet perspektiv ift. borgerens behov.
opnår viden om relationel koordinering som metode i det socialpsykiatriske arbejde og kan anvende relationel koordinering mellem aktører omkring borgeren.
opnår kompetencer til at hjælpe borgeren med at navigere i det tværfaglige forløb, med fokus på inddragelse og oplevet livskvalitet.
kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.

Fagnummer: 49895 Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25