Kort fortalt

Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.

Beskrivelse: Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL.

Deltageren kan endvidere vejlede i forebyggelse af KOL og kan inddrage andre faggrupper og netværk i arbejdet med at forebygge forværring og indlæggelse. Deltageren kan deltage i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg.

I samarbejdet med borgeren er deltageren bevidst om betydningen af egen kommunikation.

Deltageren kan desuden fagligt dokumentere sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Fagnummer: 40121 Medvirken til pleje af borger med KOL Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.858,25