Kort fortalt

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan du mindsker skader og forebygger udviklingen af et rusmiddelmisbrug hos mennesker med udviklingshæmning og deres omgivelser. Efter uddannelsen kan du lægge op til og invitere til pædagogiske aktiviteter, der understøtter borgerens trivsel og funktionsniveau.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
44863 - Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der som del af det pædagogiske arbejde er i kontakt med mennesker med udviklingshæmning med rusmiddelmisbrug. Eksempelvis værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter m.fl.

Beskrivelse: På baggrund af tegn på rusmiddelmisbrug kan deltageren arbejde forebyggende og skadereducerende, herunder modvirke social eksklusion af mennesker med udviklingshæmning.
Med afsæt i borgerens interesser og funktionsniveau kan deltageren lægge op til og invitere til aktiviteter, der så vidt muligt understøtter borgerens trivsel og funktionsniveau. I det arbejde har deltageren forståelse for egen rolle og handlemuligheder mellem borgerens ret til selvbestemmelse og den professionelles omsorgspligt.

Deltageren har indsigt i de lovgivningsmæssige rammer for arbejdet og kan på baggrund heraf understøtte dag- eller botilbuddets politikker. Deltageren kan orientere og samarbejde med pårørende, kolleger og andre professionelle samarbejdspartnere omkring borgeren.

Fagnummer: 44863 Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25