Kort fortalt

Formålet med kurset er, at deltagerne kan medvirke til igangsættelse af netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet med udgangspunkt i ældres og handicappedes forskellige livs- og kulturformer.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
44781 - Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

Målgruppe: Målgruppen er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke til iværksættelse af netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet for ældre og handicappede. Deltageren kan arbejde under hensyntagen til borgernes ressourcer, livs- og kulturformer og interesser.
Deltageren kan anvende aktivitetsplanlægningsmetoder, igangsætte og evaluere aktiviteter samt inddrage borgerne i processen.
Deltageren kan informere borgerne om aktivitetstilbud såvel i som uden for lokalmiljøet og vejlede dem i brugen.
Deltageren kender gældende regler for støtte- og hjælpemidler, der kan fremme borgernes aktivitetsudfoldelser.

Fagnummer: 44781 Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50