Kort fortalt

Deltageren kan anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder i indsatsen med rehabilitering af senhjerneskadede.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
40821 - Neurorehabilitering af senhjerneskadede

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner, der arbejder inden for det neuropædagogiske fagspeciale i enten kommunalt regi eller på sygehuset.

Beskrivelse: Deltageren kan i det daglige social- og sundhedsarbejde medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger for at sikre borgerens bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. I det arbejde kan deltageren tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder. Endvidere kan deltageren indgå i det tværfaglige team omkring borgeren.
Deltageren kan i tilrettelæggelsen af sit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen.
I samarbejdet med borgeren og de pårørende kan deltageren formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgeren og de pårørendes ressourcer.

Fagnummer: 40821 Neurorehabilitering af senhjerneskadede Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40