Kort fortalt

Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Hold

09-09-2024
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Holstebro Døesvej 66 7500 Holstebro
11 dage Daghold
Info om fag
49970 - Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

Målgruppe: Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, der uddannes elever til.

Beskrivelse: Deltageren kan:

tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring
i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektor-kendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave
forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning
ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis
med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde
identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence
bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum
bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse
identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen
anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet
anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion
planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Fagnummer: 49970 Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis Varighed 11 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 7.408,25