Kort fortalt

Deltageren opnår indsigt i opsporing af selvskadende adfærd samt viden om forskellige hjælpemuligheder.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
41251 - Opsporing af selvskadende adfærd

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere i dag- og døgntilbud, klubmedarbejdere, familieplejere, støtte-kontaktpersoner, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og tilsvarende grupper.

Beskrivelse: Deltageren kan opspore selvskadende adfærd og følge op på sin mistanke om selvskadende adfærd hos børn, unge eller voksne. Deltageren kender forskellige former for selvskadende adfærd og kan i opsporingsarbejdet anvende viden om, hvordan selvskadende adfærd kommer til udtryk, samt hvordan bagvedliggende psykiske og sociale mekanismer har betydning for selvskadende adfærd.

Deltageren kan tale med barnet, den unge eller den voksne om dennes vanskeligheder og behov for hjælp. I det arbejde kender deltageren sin egen rolle og sit eget kompetenceområde og kender mulighederne for at få hjælp. Desuden kan deltageren beskrive sine observationer til relevante parter.

Fagnummer: 41251 Opsporing af selvskadende adfærd Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50