Kort fortalt

På uddannelsen får du kendskab til, hvad dysfagi er samt, hvilke borgere eller patienter, der kan have dysfagi. Du vil få viden om, hvordan du bedst støtter borgere eller patienter under måltidet samt vigtigheden af madens og væskens konsistens.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
47683 - Opsporing og omsorg ved dysfagi

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger, handicaphjælpere samt andet personale, der har kontakt med borgere eller patienter under måltiderne. Deltageren kan eksempelvis være ansat på plejecenter, hospital, hjemmeplejen, eller på boenheder for fysisk handicappede.

Beskrivelse: På baggrund af viden om, hvad dysfagi er samt, hvilken betydning dysfagi har for borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne kan deltageren:
Opspore borgere/patienter, der viser tegn på dysfagi samt medvirke til den videre udredning i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
Forebygge eller minimere konsekvenserne af dysfagi på baggrund af viden om betydningen af madens og væskens konsistens, samt betydningen af siddestillingen under måltidet.
Medvirke i rådgivningen af borgere/patienter samt pårørende, så hverdagen med dysfagi mestres bedst mulig.
Medvirke til træning eller behandling af borgere/patienter med dysfagi i samråd med ergoterapeuten

Endvidere har deltageren kendskab til de nationale anbefalinger og retningslinjer, der findes på området.

Fagnummer: 47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50