Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du tilrettelægge sygepleje og omsorg af somatisk sygdom hos borger med demens, så forværring af demenssymptomer så vidt muligt forebygges.Ligeledes kan du identificere fysisk sygdoms påvirkning af demens og kan handle afstemt herpå.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
22021 - Patienter med demens på somatisk sygehus

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter eller øvrigt plejepersonale på sygehuse eller andre behandlingstilbud, hvor sigtet er at udvikle kompetencer om det komplekse samspil mellem fysisk sygdom, demenssygdom og omgivelsernes betydning for pleje og omsorg.

Beskrivelse: Deltagerne kan, med udgangspunkt i nyeste viden om de mest almindelige demenssygdomme, drage omsorg for mennesker med demenssygdom, som er indlagt med somatisk lidelse.
Deltagerne har viden om det komplekse samspil mellem fysisk sygdom og demenssymptomer og kan på baggrund heraf skelne mellem progression grundet fysiologisk ubalance og progression af selve demenssygdommen.
Deltagerne har specifik viden om mennesker med demenssygdom, deres smerteoplevelse og behandling heraf. Under indlæggelsen kan deltagerne, på baggrund af indsigt i omgivelsernes betydning og demensvenlige omgivelser, tilrettelægge støttende sygepleje.
I forbindelse med indlæggelse, pleje og behandling af fysisk sygdom kan deltagerne varetage afstemt kommunikation med mennesker med demenssygdom og deres pårørende.

Fagnummer: 22021 Patienter med demens på somatisk sygehus Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50