Kort fortalt

Deltagerne kan erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
22054 - Personer med demens, sygdomskendskab; basis

Målgruppe: Medarbejdere, der er ansat til at varetage arbejdsfunktioner med personer med demens, og varetager opgaver svarende til social- og sundhedshjælpere henholdsvis social- og sundhedsassistenter m.fl. eller søger beskæftigelse til samme.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring, kan deltageren:
erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har.
reagere hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personen udtrykker.
under hensyntagen til den nyeste viden, genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personens adfærdsmønster.

Fagnummer: 22054 Personer med demens, sygdomskendskab; basis Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25