Kort fortalt

Deltageren kan udøve pleje-, omsorgs- og behandlingsmetoder vedrørende diabetikere.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
42683 - Pleje og behandling af diabetikere

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere m.fl., der arbejder eller ønsker at arbejde med grundlæggende pleje-, og omsorgsopgaver for diabetikere. Ovenstående uddannelser - sygehjælpere skal have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse, for at have grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring, kan deltageren selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper og diabetikeren yde relevant pleje, omsorg og støtte. Deltageren kan medvirke til, at diabetikeren kan mestre sin sygdom i hverdagen og derved bevare sin livskvalitet og forebygge senkomplikationer. Desuden kan deltageren medvirke i opsporing og forebyggelse af diabetes og blive i stand til selvstændigt at vejlede diabetikeren i ordineret diabeteskost, medicin, motion, blodsukker og urinmålinger. Endelig opnår deltageren en forståelse for, hvilken betydning det kan have at leve med diabetes fysisk, psykisk og socialt.
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende.

Fagnummer: 42683 Pleje og behandling af diabetikere Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.858,25