Kort fortalt

Deltagerne kan udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejefaglige opgaver hos patienter med forskellige kræftsygdomme i relation til forskellige behandlingsformer.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehusene og i primærkommunerne. Sygehjælpere skal have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse for at have en grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltagerne selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge og gennemføre et individuelt plejeforløb for kræftramte. De kan, med kendskab til den seneste viden om såvel radikale som palliative pleje- og behandlingsformer, skabe bedst mulig livskvalitet for kræftpatienten. De kan give en individuelt tilpasset støtte, vejledning og omsorg ud fra viden om og genkendelse af forskellige psykiske, sociale og åndelige reaktioner hos kræftpatienter og deres pårørende. De kan anvende forskellige kommunikationsredskaber i samværet med kræftramte og deres pårørende og kan henvise og vejlede til forskellige private samt offentlige hjælpeforanstaltninger.

Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende.

Fagnummer: 42682 Pleje og behandling af kræftpatienter Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 5.486,50