Kort fortalt

Deltagerne sættes i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken på hhv. social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Hold

04-09-2023
Praktikvejl. PAU- og SOSU elever, særlig indsats
Holstebro Døesvej 66 7500 Holstebro
5 dage Daghold
Info om fag
42923 - Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

Målgruppe: Erfarne praktikvejledere for elever i social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger, der gør det vanskeligt for dem at nå uddannelsens kompetencemål. Eksempelvis elever, der har brug for en særlig vejledningsmæssig indsats på grund af udfordringer med at opnå de faglige og personlige kompetencemål, som udgør forudsætningen for at varetage relationsarbejde. Som en del af arbejdet kan deltageren inddrage relevante samarbejdspartnere.

Deltageren kan respektfuldt støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling med baggrund i f.eks. forståelse for ungdomskultur - herunder unges forskellige værdier og normer.

Deltageren kan i vejledningen tage afsæt i den enkelte elevs ressourcer og tage højde for elevens særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. I det arbejde kan deltageren desuden reflektere over sin egen rolle i vejledningssituationen samt over betydningen af et anerkendende, støttende og udviklende læringsmiljø.

Fagnummer: 42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.319,25