Kort fortalt

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
48256 - Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, Social-og sundhedshjælpere og Social ¿og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.

Beskrivelse:
Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og praktik
Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations— og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave
Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning
Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis
Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde
Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence
Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum
Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse
Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen
Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet
Deltageren kan planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Fagnummer: 48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever Varighed 11 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 6.717,80