Kort fortalt

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Hold

03-09-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Holstebro Døesvej 66 7500 Holstebro
3 dage Daghold
Info om fag
48382 - Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse:
Deltageren kan tilrettelægge praktikvejledning med afsæt i ajourført viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent

Deltageren kan omsætte praktikmålene i forhold til organisationens kerneopgave med henblik på udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetence

Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring

Deltageren kan anvende praksis som læringsrum og på baggrund heraf udvælge fokus for elevens læring


Fagnummer: 48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25