Kort fortalt

Uddannelsen giver deltagerne viden og færdigheder, som sætter dem i stand til at arbejde med behandlingskrævende sår.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
43461 - Sårbehandling, behandlingskrævende sår

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter.

Beskrivelse: Deltagerne kan yde pleje og omsorg til mennesker med behandlingskrævende sår, der bor i eget hjem eller er indlagt på sygehus.
Deltagerne kan selvstændigt varetage grundlæggende helhedsorienteret sygepleje og omsorg hos mennesker med forskellige og almindeligt forekommende akutte sår og kroniske sår.
Deltagerne kan arbejde med at forebygge sår og arbejde med faktorer af betydning for optimal sårheling og forebyggelse af komplikationer.
Deltagerne kan medvirke ved og selvstændigt yde kvalificeret sårpleje og sårbehandling.
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende.

Fagnummer: 43461 Sårbehandling, behandlingskrævende sår Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.978,30