Kort fortalt

Formået med uddannelsen er, at deltagerne kan medvirke ved sårpleje.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
40878 - Sårpleje, medvirken ved sårpleje

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og lignende.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i erfaringer fra pleje- og omsorgsarbejdet med mennesker, der bor i eget hjem, kan deltageren arbejde med mindre kompliceret sårpleje. Deltageren kan samarbejde om varetagelse af grundlæggende sygepleje hos mennesker med almindeligt og hyppigt forekommende sår.
Deltageren har viden om forebyggelse af sår, faktorer af betydning for optimal sårheling og forebyggelse af komplikationer.
Deltageren kan medvirke ved mindre kompliceret sårpleje og videregive relevante observationer.

Fagnummer: 40878 Sårpleje, medvirken ved sårpleje Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40