Kort fortalt

Du opnår viden om og får eksempler på, hvordan sang og musik kan bruges i relationen med mennesker med demens. Efter uddannelsen kan du bruge sang og musik mere fagligt bevidst i dit arbejde. Du kan bruge borgerens musikidentitet som baggrund for de valg af sang og musik du træffer i kommunikation, i pleje og i aktiviteter.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
48089 - Sang & musik i relationen med mennesker med demens

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, handicaphjælpere og aktivitetsmedarbejdere. Der forventes ingen musikalske forudsætninger, men det anbefales, at deltageren har erfaring fra demensområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt tage initiativ til musisk aktivitet i relationsarbejdet med mennesker med demens. I dette arbejde kan deltageren:

tage afsæt i øjeblikssituationen og i borgerens identitet og livshistorie
anvende sang og musik som metode i kommunikation, i pleje og i aktiviteter med mennesker med demens

Fagnummer: 48089 Sang & musik i relationen med mennesker med demens Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.409,60