Kort fortalt

Uddannelsen sætter deltageren i stand til på etisk måde at tage emnet seksualitet op med borgeren. Giver deltageren forståelse for seksualitet som et grundlæggende behov, viden om, hvilken indvirken fysisk handicap, psykisk funktionsnedsættelse og lægemiddelpræparaters bivirkninger kan have på borgerene seksualitet. Giver viden om lovgivningen på området. Sætter deltageren i stand til at rådgive og vejlede på området.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
40937 - Seksualitet og handicappede

Målgruppe: Personale, der i sit daglige arbejde arbejder med fysisk og psykisk handicappede, f.eks. omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedhjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Beskrivelse: Deltageren kan i det daglige pædagogiske arbejde ud fra viden om og forståelse for den enkelte handicappede borgers grundlæggende behov for seksualitet, intimitet og nærhed indgå i en professionel dialog med borgeren omkring seksualitet.

Deltageren har endvidere viden om, hvilken indvirkning den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse (herunder sindslidelse) samt evt. bivirkninger ved lægemiddelpræparater kan have på borgerens seksualitet. Deltageren kan beskrive den hjælp og støtte, der kan gives borgeren, samt ud fra kendskab til seksuelle hjælpemidler vejlede denne.

Deltageren kan på baggrund af viden om, hvordan seksuelle frustrationer kan komme til udtryk, analysere borgerens fysiske og psykiske reaktioner og i det pædagogiske arbejde med borgeren rådgive denne etisk og respektfuldt i forhold hertil. I dette arbejde har deltageren forståelse for seksualitetens betydning for borgerens identitetsopfattelse.

Deltageren kender endvidere sine egne grænser, forpligtigelser og rettigheder og kan handle etisk derudfra.

Ligeledes kan deltageren indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og kan vejlede, rådgive og handle ud fra gældende lovgivning på området.

Fagnummer: 40937 Seksualitet og handicappede Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25