Kort fortalt

Deltageren kan i et tværfagligt samarbejde og i samarbejde med borgeren selvstændigt arbejde med borgerens rehabiliteringsproces.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
40127 - Selvstændigt arbejde med rehabilitering

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner med erfaring inden for arbejde med rehabilitering.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af viden om fysiske, psykiske og sociale udviklingsmuligheder i det tværfaglige samarbejde og i samarbejde med borgeren medvirke ved udarbejdelse af rehabiliteringsplaner samt i det tværfaglige samarbejde bidrage til en koordineret og helhedsorienteret indsats.

Deltageren kan i træningsindsatsen aktivt medvirke til, at borgeren opnår målene i rehabiliteringsplanen, herunder på baggrund af viden om specifikke kognitive dysfunktioner medvirke til styrkelse af borgernes kognitive ressourcer.

Endelig kan deltageren i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde selvstændigt ud fra rehabiliteringsprincipper, således at borgerens aktivitet og deltagelse i såvel eget liv som i samfundslivet fremmes.

Fagnummer: 40127 Selvstændigt arbejde med rehabilitering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.806,95