Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du tilrettelægge, gennemføre og evaluere simulation som pædagogisk metode. Du lærer at udvælge praksisnære situationer, hvor anvendelsen af simulation som pædagogisk metode bidrager til elevernes refleksion og læring. Endvidere kan du stilladsere elevernes læring i det 3. læringsrum.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
20952 - Simulation som pædagogisk metode

Målgruppe: Uddannelsen er målrettet pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der har basisuddannelsen som oplæringsvejleder eller tilsvarende efteruddannelse, samt erfaring med oplæring af elever i praksis. Sekundært medarbejdere, der kan få berøring med simulation i praksis indenfor det sundhedsfaglige eller pædagogiske område.

Beskrivelse: Deltageren kan:

anvende det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode til at rammesætte og facilitere elevens refleksion og læring.
identificere elevens læringsforudsætninger og skabe et trygt læringsmiljø med henblik på differentiering i simulationsforløb.
ved bevidst brug af kommunikation i simulation som pædagogisk metode, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.
anvende debriefing i simulation som pædagogisk metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet.
med afsæt i rollen som facilitator i simulation som pædagogisk metode, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde.
identificere praksisnære situationer og udarbejde storyboards, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglige kompetencer.
bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø ved brug af det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode.

Fagnummer: 20952 Simulation som pædagogisk metode Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75