Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du identificere borgere, der ikke får sufficient kost. Du bliver bevidst om dit ansvars- og kompetenceområde. Du kan udføre plejen i forhold til borgere, der har behov for sondeernæring. Du kan medvirke til planlægning af måltidet og du kan redegøre for indgift af, og risici forbundet med, sondeernæring. Endvidere kan du udføre god mundhygiejne og hudpleje til borgeren.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
48351 - Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere

Beskrivelse: Deltageren kan:

medvirke til at identificere og observere borgere, der ikke får sufficient kost
udføre plejen til borgeren, der får sondeernæring, herunder observere, planlægge, udføre, dokumentere i forhold til indgift af sondeernæring

Deltageren har kendskab til gældende nationale love og anbefalinger samt lokale retningslinjer på området.

Fagnummer: 48351 Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85