Kort fortalt

Du vil opnå viden om palliationsbegrebet og indsigt i de aspekter, der knytter sig til det at have en livstruende sygdom. Der er ligeledes fokus på de hyppigst forekommende symptomer samt lindring af disse.Uddannelsen retter sig mod at give dig viden om og kompetencer til at kunne udføre sygepleje og omsorg til borgere med behov for en grundlæggende palliativ indsats.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
48714 - Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med eller har et ønske om at komme til at arbejde med palliativ sygepleje og omsorg, som udføres i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale Sundhedsvæsen, samt fx bosteder.

Beskrivelse: Deltageren:

kender begrebet palliation og Sundhedsstyrelsen og WHO's definition af palliation og kan arbejde ud fra disse i det daglige arbejde.
kender social- og sundhedsassistents kompetencer, roller og ansvar i den grundlæggende palliative sygepleje og omsorg — med særligt fokus på egne ressourcer og begrænsninger i samarbejdet med borgere med livstruende sygdom og deres pårørende.
kan observere og identificere de hyppigst forekommende fysiske symptomer hos borgere med livstruende sygdom og kan tage ansvar for i samarbejde med andre, at tilrettelægge, udføre og evaluere en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg.
kan arbejde sundhedsfremmende i forhold til livskvaliteten hos borgere og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Deltageren kan forebygge og lindre lidelse ved at reagere på symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.
kan, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, rådgive og vejlede borger og pårørende om gældende lovgivning og relevante støttemuligheder inden for det palliative felt.

Fagnummer: 48714 Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1 Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.974,20