Kort fortalt

Uddannelsens formål er at kvalificere deltagerne til at kunne indgå i et fleksibelt og selvstændigt samarbejde i den kommunale hjemmepleje under det arbejdsvilkår, at de ofte arbejder alene.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
44785 - Teamorganiseret hjemmepleje

Målgruppe: Målgruppen er hjemmehjælpere, hjemmehjælpsledere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere m.fl., som har eller søger beskæftigelse inden for den primære sundhedstjeneste.

Beskrivelse: Deltageren kan samarbejde med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere i den teamorganiserede hjemmepleje og kan anvende konfliktforebyggende og konfliktløsende redskaber.
Deltageren kan indhente og videregive informationer fra borgerne, myndighederne, andre faggrupper og internt i organisationen. Deltageren kan anvende dokumentationsredskaber i arbejdet, således at planlagte og udførte arbejdsopgaver synliggøres.
Deltageren kan indgå aktivt i den lokale organisering og udførelse af hjemmeplejen ud fra rammerne i den kommunale målsætning.

Fagnummer: 44785 Teamorganiseret hjemmepleje Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.554,40