Kort fortalt

Deltageren kan anvende og formidle forskellige kreative, musiske og dramatiske fremstillingsformer og foretage valg i relation til en given målgruppe. Deltageren kan fremstille forskellige teaterobjekter ud fra pædagogiske begrundelser. Deltageren kan handle pædagogisk i forhold til rollen som kulturformidler.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
44798 - Teater og drama i pædagogisk arbejde

Målgruppe: Medarbejdere i dag- og døgntilbud.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende og formidle kreative, dramatiske og sceniske aktiviteter i det pædagogiske arbejde med børn, unge og andre brugere og vælge en aktivitet, der er velegnet til målgruppen.
Deltageren kan anvende forskellige genrer og metoder inden for drama- og teatervirksomhed og har kendskab til fremstilling og brug af enkle teaterobjekter.
Deltageren kan arbejde inden for lovens krav om etablering af et pædagogisk miljø, som er kulturformidlende.

Fagnummer: 44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50