Kort fortalt

Deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
44783 - Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

Målgruppe: Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens. Deltageren kan skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande.
Deltageren kan formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning.
Deltageren kan medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.
Deltageren kan samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet.

Fagnummer: 44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.978,30