Kort fortalt

Efter uddannelsen er deltageren i stand til at arbejde helhedsorienteret med sin udvikling i de praktiske opgaver omkring det ligeværdige møde med borgeren - ud fra den rehabiliterende arbejdsform.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
49986 - Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat

Målgruppe: Uddannelsen er målrettet pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Ufaglærte på fx. bosteder har også mulighed for at deltage i uddannelsen.

Beskrivelse: Deltageren:
opnår viden om barrierer for modtagelse af relevant hjælp i socialpsykiatrien.
opnår kompetencer til at arbejde helhedsorienteret med borgere med dobbeltdiagnoser.
opnår kompetencer til at balancere systemets krav og borgerens motivation i socialpsykiatrien.
opnår kompetencer til at indgå i koordination af behandlingsforløb.
kan understøtte borgerens deltagelse i og kompetencer til at navigere i sundhedssystemet og i det sociale system.

Fagnummer: 49986 Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00