Kort fortalt

Deltageren kender årsagerne til KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og kan identificere sygdommen. Deltageren kan selvstændigt udøve plejeopgaver i forhold til ordineret behandling, observere og handle, når sygdommen er velbehandlet, og medvirke til plejeopgaver i det akutte forløb.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse).

Beskrivelse: Deltageren kender årsagerne til KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og kan identificere sygdommen. Deltageren kan endvidere selvstændigt udøve plejeopgaver i forhold til ordineret behandling, observere og handle, når sygdommen er velbehandlet, og medvirke til plejeopgaver i det akutte forløb.

Ved forværring af sygdommen kan deltageren vidererapportere til det tværfaglige team og derved forebygge forværring af sygdommen og indlæggelse. Endvidere kan deltageren vejlede i forebyggelse af KOL og kan følge op på forebyggelsen ved at inddrage tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere samt netværket.

Deltageren kan igangsætte en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg.

I samarbejdet med borgeren kan deltageren reflektere over betydningen af egen kommunikation.

Deltageren kan desuden fagligt dokumentere og begrunde sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Fagnummer: 40122 Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.858,25