Kort fortalt

Deltageren kan indgå i et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og koordinere et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb med borgeren i centrum.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
40128 - Tværsektorielt arbejde med rehabilitering

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med et rehabiliteringsbehov.

Beskrivelse: Deltageren har særligt fokus på overgange i rehabiliteringsforløbet og kan med udgangspunkt i rehabiliteringsplanen koordinere en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats med borgeren i centrum og samarbejde tværsektorielt samt dokumentere indsatsen, videndele og informationssøge.

Deltageren kan anvende rehabiliteringsplanen som styringsredskab i indsatsen samt i rehabiliteringsprocessen benytte problemløsende strategier og pædagogiske metoder, som kan medvirke til at styrke den enkelte borgers ressourcer og selvopfattelse.

Fagnummer: 40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.554,40