Kort fortalt

Deltagerne skal kunne anvende og udøve ledelse i den projektorganiserede arbejdsform.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Målgruppen er ansatte i amtslige og primærkommunale social- eller sundhedstjenester med arbejdsfunktioner inden for ældre- og handicapområdet.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i erfaringer fra ældre- og handicapområdet i dagcentre, særlige boenheder m.v., kan deltagerne igangsætte, lede og udvikle aktiverings- og udviklingsarbejde for borgere inden for ældre- og handicapområdet. Deltagerne har metoder til både at kunne udvælge relevante aktiverings- og udviklingsprojekter, der er tilpasset den enkelte borgers/borgergruppes særlige forudsætninger og muligheder, og kan omsætte ideer til strukturerede projekter, samarbejde med borgeren, kolleger og eksterne samarbejdspartnere, herunder lede arbejdet og evaluere udbyttet. Deltagerne kan opsøge og ansøge relevante fonde mv. om projektstøtte. De kan styre arbejdsprocessen inden for et valgt projekt.

Fagnummer: 42687 Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Varighed 6 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.383,90