Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du fungere som velfærdsteknologisk ressourceperson. Du får kompetencer til at støtte og vejlede borgere, kollegaer samt andre tværfaglige samarbejdspartnere inden for det velfærdsteknologiske område. Du kan fremsøge ny viden om velfærdsteknologi og bidrage til udviklingen af området på din arbejdsplads.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag
49567 - Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.

Målgruppe: Social-og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller andre med lignende jobfunktioner, der har erfaring som velfærdsteknologisk ressourceperson eller har ønske om dette. Deltageren skal have forudsætninger svarende til 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I + II'.

Beskrivelse: Deltageren kan fungere som velfærdsteknologisk ressourceperson i forhold til borgere, pårørende, kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere samt ledelsen på arbejdspladsen

Deltageren kan:

Anvende udvalgte metoder til at vurdere, implementere og evaluere velfærdsteknologi hos borgere.
Søge ny viden om velfærdsteknologi med henblik på at inspirere kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere.
Støtte og vejlede kollegaer i at anvende velfærdsteknologi på arbejdspladsen og bidrage til at skabe dialog og refleksion blandt kollegaer om velfærdsteknologi.
Anvende kommunens strategier, og arbejdspladsens retningslinjer i sit daglige arbejde med velfærdsteknologi og vurdere behovet for justering af disse samt medvirke til dette.
Forstå hvordan brugen af velfærdsteknologi kan påvirke og ændre borgerens hverdag samt forandre arbejdspladsens praksis.
Identificere eventuelle etiske udfordringer i tilknytning til implementering af velfærdsteknologi i egen praksis og inddrage relevant støtte til at imødekomme disse.

Fagnummer: 49567 Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb. Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00